โพรแลคกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ​ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี​ กับ​ บริษัทโพรแลค​(ประเทศไทย)​จำกัด​ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของนักศึกษาในสาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ​ และสาขาวิชาอื่นๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย​ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนทางวิชาการของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย​ และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย