“โดกุดามิ” ใช้กระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตร์ (Biotechnology & Microbial Fermentation) ...

DNA can be collected from air, scientists show for the first time. ...

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ​ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี​ กับ​ บริษัทโพรแลค​(ประเทศไทย)​จำกัด​ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของนักศึกษาในสาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ​ และสาขาวิชาอื่นๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย​ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนทางวิชาการของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย​ และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ...