“โดกุดามิ” ใช้กระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตร์ (Biotechnology & Microbial Fermentation)

“โดกุดามิ” ใช้กระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตร์ (Biotechnology & Microbial Fermentation)