กระทรวงสาธารณะสุข คัดเลือก ผลิตภัณฑ์ของบริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยระดับ พรีเมี่ยม

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณะสุข คัดเลือก ผลิตภัณฑ์ของบริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยระดับ พรีเมี่ยม PREMIUM HERBAL PRODUCTS
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health. announced yesterday , for an accredited DOKUDAMI / JUUYAKU as Premium Herbal Products Manufactured by Prolac Thailand.