2 เอกชนร่วมต้านโควิด-19 มอบน้ำพูลคาวโดกุดามิ 3,000 ขวด ให้ผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงกลาง

ดร.อัศวิน วัฒนปราโมทย์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทโพรแลค (ประเทศไทย) และ คุณอากร สนิทใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ อินกรีเดี้ยนท์ จำกัด มอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดกุดามิ จำนวน 3,000 ขวด มูลค่า 5 ล้านบาท ให้กับผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงกลาง หลังจากพบการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในทัณฑสถานหญิงกลาง โดยมีคุณกฤช กระแสร์ทิพย์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รับมอบอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกคนที่ 22 ของประเทศมาร่วมเป็นสักขีในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้บริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้แปรรูปและผลิตสมุนไพร และ บริษัท เอ อินกรีเดี้ยนท์ จำกัด ในฐานะผู้ทำการตลาดได้มีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แบรนด์ โดกุดามิ ให้กับบรรดาผู้ต้องขังในเรือนจำของกรมราชทัณฑ์ เพื่อมีส่วนช่วยในการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากในการควบคุมการระบาดของโรคที่แพร่กระจายในกลุ่มผู้ต้องขัง ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกจำกัดพื้นที่ และมีผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการแพร่กระจายเชื้อไวรัสอันตรายนี้

“กลุ่มบริษัท โพรแลค เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่เจ้าหน้าที่เรือนจำ และบรรดาผู้ต้องขังต้องเผชิญกับความเสี่ยง ที่เลี่ยงได้ยาก มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจำ รวมทั้งความกดดันในหมู่ผู้ต้องขังทั้งหลาย จึงได้มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากการผลิตของบริษัทฯ เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ต้องขังได้ใช้ เพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการเร่งเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายพร้อมกับการขจัดไวรัส”

สำหรับกลุ่มบริษัทโพรแลค โดยบริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้เปิดดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี โดยในช่วงเริ่มก่อตั้งและดำเนินการพัฒนาพืชสมุนไพรไทยได้ทำความร่วมมือกับหลายคณะของมหาวิทยาลัยชื่อดัง อาทิ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวลัยรุกเวท มหาวิทยาลัยมหาสาคาม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนวิจัยไทย (สกว.) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยความร่วมมือดังกล่าวทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรไทยมากกว่า 20 โครงการวิจัย ในระดับปริญญาเอก และทุนอุดหนุนภายใต้โครงการวิจัยพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ) โครงการได้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ คือการวิจัยในระดับ HUMAN CLINICAL TRIAL / HIV/AIDs สามารถใช้สารสกัดจากสมุนไพรในรูปของอาหารเสริม เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน พร้อมกับทำลายเชื้อไวรัสในร่างกายผู้ป่วย จนปราศจากเชื้อไวรัสได้อย่างมีนัยยะสำคัญ ได้ทำการทดสอบและบริจาคให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวี เอดส์ ในหลายโรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาล วังสะพุง จังหวัดเลย โรงพยาบาลสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นต้น ไม่รวมตามสถานที่อื่น เช่นวัด และชมรมผู้ติดเชื้อ มีผู้ป่วยติดเชื้อกลับมามีชีวิตเป็นปกตินับจำนวนร้อยคนขึ้นไป

อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวนหลายรายในระเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา และมีการพิสูจน์แน่ชัดทั้งตัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จากเอกสารการตรวจของโรงพยาบาล จนมั่นใจว่าการต่อสู้เพื่อเอาชนะไวรัสโควิด-19 เป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ โดยผู้ติดเชื้อไม่มีอาการใด และไม่ได้รับยาอื่นใดนอกจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากสมุน ไพรนี้เท่านั้น และขอเรียนย้ำว่า ปัจจัยสำคัญในการต่อสู้เพื่อเอาชนะไวรัสโควิดนั้น คือการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันและทำลายเชื้อให้หมดจากร่างกายอย่างถาวร ซึ่งใช้เวลาไม่นานเกินกว่า 14 วันตามที่มาตรฐานที่กำหนดกันไว้ในการกักตัว และ 28 วันเพื่อติดตามอาการ ซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ โดยทีมแพทย์สามารถตรวจสอบติดตามวัดผลได้สะดวก เพราะผู้ต้องขังอยู่ภายใต้การควบคุมอยู่แล้ว

“บริษัทมีความตั้งใจที่จะบริจาคสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาคนไทย และสมุนไพรไทย ปราศจากสารเคมี ไม่มีสารปนเปื้อน มีเอกสารรับรองมาตรฐานต่างๆ ในกระบวนการผลิต การปลูก และแปรรูป เช่น IS9001/2015, GMP CODEX, ORGANIC CERTIFICATION USDA, EU, BIO SWISS, V CERT UK, JAS JAPAN. และเอกสารงานวิจัย มะเร็ง เอดส์ เบาหวาน ต้านการชรา อื่นๆ พร้อมหนังสือฉบับนี้ ได้แนบเอกสารดังกล่าวแล้วมา เพื่อท่านพิจารณาด้วย ส่วนใหญ่ได้รับการตีพิมพ์ในวารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ รวมถึงการนำเสนองานวิจัยนี้ในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลในเรื่องคุณภาพจากประเทศต่างๆ ในยุโรปและอเมริกา โดยบริษัทมีแผนจัดจำหน่ายทั่วโลก หลังจากการประกาศความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาจนถึงขั้นใช้เป็นยารักษาโรค แต่การประกาศต้องเลื่อนจากเดือนเมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เมื่อเห็นว่าการระบาดของไวรัสโควิดในประเทศไทย”

 

แหล่งที่มา : http://newsfeedch.com/index.php/2021/05/25/dokudami25/