ประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับ จิวยากุ #สร้างภูมิคุ้มกัน และ เป็นตัวเลือกในการรักษาโควิด