กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มอบเกียรติบัติ บริษัทโพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ได้มอบเกียรติบัติ บริษัทโพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด
ได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2565 – 2566